Férová spoločnosť

Najčastejšie sa stretávame so želaním dobrého zdravia. Je skutočným zdravím len neprítomnosť choroby, alebo je zdravie súčasne schopnosť človeka chápať dianie okolo seba, poriadok sveta, potreby svojich blízkych a svoje potreby?

Zdravie je podmienkou, ale aj nástrojom na dosiahnutie zmysluplného života. Ľudský život za snahu pochopiť samého seba určite stojí. Je výzvou práve preto, že je konečný.

Zmysel zdravého života spočíva v ašpirácii človeka byť na osoh svojim blízkym, viesť ekonomicky a sociálne produktívny život.

Choroba nie je len výsledkom nešťastia, alebo nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, ale je výsledkom zhubnej kombinácie nedostatočných programov vládnutia, nespravodlivých ekonomických podmienok, zlých politikov a nepredvídavého a nedôsledného uplatňovania iných záujmov v rámci spoločnosti.

Redukcia zdravotno-sociálnej nespravodlivosti je zásadná pre Európu ako celok. The European Review on Social Determinats of Health and the Health Divide in WHO-European Region, (WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, rc@euro.who.int) udáva novú európsku politiku zdravia. Má urýchliť nevyhnutné spoločenské zmeny ovplyvnením sociálne determinovanej nespravodlivosti v zdraví.

Má to byť „Nová európska politika pre zdravie – Health 2020“.

„Mierou všetkých vecí, existujúcich, že sú a neexistujúcich, že nie sú, je človek“ (Protagoras)

Najnovšie články

Čo bolo pred novembrom 1989? Jadro spoločnosti okupovala jedna verejná lož o ľudovej demokracii, o účasti občanov na budovaní štátu, o reálnej slobode a podobne. Proti tejto lži stáli veľmi silné rozvetvené súkromné

Pokračovanie »

Je legitímne a potrebné, aby hoc len jediný lekár požadoval za pacientsku verejnosť preventívnu kúpeľnú starostlivosť pre pracujúcich (PKSP), pretože ide o najtransparentnejší a potenciálne najefektívnejší projekt prevencie v rámci Národného programu podpory zdravia

Pokračovanie »

Vážený pán prezident, ako volený delegát snemu Slovenskej Lekárskej Komory (SLK) by som sa chcel u Vás ako u prezidenta SLK prihovoriť za viac nadhľadu, ktorý by priniesol do politiky

Pokračovanie »

PUBLIKUM! Chceš vedieť kto si vážené a milé publikum? Ja ti to poviem. Si hlúpe a vyparádené stádo, ktoré sem prišlo hltať hnilé a vyvetrané myšlienky! Hľa koho tu vidím!

Pokračovanie »

Workshop (pozri ppt.prezentáciu 2013) …tak trochu iný význam takzvaného rómskeho problému („ako to je na Slovensku“). Pracujem ako všeobecný lekár pre dospelých viac ako 5 rokov. Vnímam ako problém, že čokoľvek

Pokračovanie »

“Občania bráňte svoju demokraciu, je ohrozená.” (Valtr Komárek, humanista, profesor ekonómie a politik, 10.08.1930 – 16.05.2013)

Pokračovanie »

Všetko čo hľadáte je vaša schopnosť priťahovať. Byť sympatický vám pomôže vo vašej práci, vzťahoch a osobnom živote. Úspešní ľudia sa zhodujú na jednoduchých pravidlách, ktoré determinujú ich úspech v podnikaní. Pointa

Pokračovanie »

Vážená pani/pán starosta/primátor, Problémom na Slovensku je chudoba, najmä však chudoba pracujúcich ľudí, ktorí nemôžu sebe a svojim rodinám zo svojich príjmov  financovať zdravý životný štýl. Preto Vás osobne žiadam, ako voleného

Pokračovanie »